Engagemang och trygghet
i hela byggprocessen

Planering.
Projektledning.
Leverans.

Byggsamordnare hjälper er att lyckas med nästa projekt, från målformulering och utredning till förstudie, planering och genomförande.

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning och mycket mer. Oavsett om det handlar om ny- eller ombyggnad, om skola, kyrka eller kontor, i rollen som helhetsleverantör eller spetskompetens förblir vårt uppdrag alltid detsamma. Att hitta den bästa lösningen på våra kunders utmaningar och att ansvara för att projektet går från ritbord till verklighet.

Vårt mål är att skapa en teamkänsla som främjar produktivitet och innovation samtidigt som vi säkerställer att alla aspekter av projektet är ordentligt planerade och genomförda.

Vi hjälper till med både hel- och delmoment

Oavsett om ni letar efter en partner som tar hand om helheten eller om ni behöver hjälp med riktade punktinsatser har vi över 30 års erfarenhet av framgångsrika resultat.

Byggsamordnare hjälper er att lyckas med nästa projekt, från målformulering och utredning till förstudie, planering och genomförande.

Från ritbord till lyckat projekt

Byggsamordnare tar gärna ansvar för hela processen, från ritbord till projektavslut. Vi har lång erfarenhet av att både leda och delta i projekt där flera leverantörer ska koordinera och samarbeta för att uppnå beställarens mål.

Om oss på Byggsamordnare.

Kontakta oss.