Våra tjänster.

Vi erbjuder omfattande projektledningstjänster som säkerställer smidigt genomförande och framgång för varje projekt. Med vår expertis och skräddarsydda strategier är vi din pålitliga partner för att leverera projekt i tid och inom budget.

Projektledning

Byggsamordnare erbjuder expertprojektledning. Vi styr och övervakar alla faser av ditt projekt, från målformulering till leverans, med fokus på att hitta optimala lösningar. Oavsett om du behöver hjälp med hela projektet eller specifika delmoment, är vårt mål att realisera dina visioner effektivt, i tid och inom budget.

Projekteringsledning

Byggsamordnare, med över 30 års erfarenhet, kan hjälpa till med projektering när du har identifierat dina lokalbehov. Vi sköter allt från ritningar till samordning av alla inblandade parter och ser till att alla byggnormer följs. Vårt team av experter levererar högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar skräddarsydda efter varje kunds behov. Vi är även skickliga på att hantera tid och budget, och strävar alltid efter att leverera projekt på tid och inom budget.

Byggledning

Byggsamordnare står för pålitlig byggledning som garanterar smidiga och effektiva byggprocesser. Vi fokuserar på kvalitet, tid och kostnad, och samarbetar nära med alla inblandade parter. Oavsett projektets omfattning, säkerställer vi att alla detaljer sköts korrekt, vilket frigör dig att fokusera på helheten. Vårt mål är ett framgångsrikt projekt av högsta kvalitet.

Kontrollansvar enligt PBL

Byggsamordnare tillhandahåller tjänster som Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vi ser till att alla byggregler och krav följs genom hela byggprocessen. Vår roll innebär att granska och godkänna relevanta dokument, övervaka byggarbetsplatsen och säkerställa att alla nödvändiga kontroller genomförs. Med oss som Kontrollansvarig kan du vara trygg i att ditt projekt sköts i enlighet med gällande lagstiftning och bästa praxis.

Kalkyl

Byggsamordnare erbjuder noggrann och detaljerad kalkyltjänst för att säkerställa kostnadseffektivitet i ditt byggprojekt. Vi analyserar och bedömer potentiella kostnader, vilket ger dig en tydlig bild av din budget och möjliggör välgrundade ekonomiska beslut. Med vår expertis inom kalkylering kan du planera och genomföra ditt projekt med full insikt om ekonomiska förutsättningar.

Skyddsrumssakkunnig

Byggsamordnare erbjuder tjänsten Skyddsrumssakkunnig för att säkerställa att skyddsrum uppfyller de krav och normer som ställs av myndigheter. Vi har den kompetens som krävs för att granska, planera och övervaka skyddsrumskonstruktioner, vilket innefattar säkerhetsåtgärder, ventilationssystem och andra tekniska lösningar. Med oss som din Skyddsrumssakkunnig kan du vara trygg i att ditt skyddsrum är både funktionellt och säkert enligt gällande regelverk.

Arkitektur

Vi delar lokaler och verkar kontinuerligt tillsammans med arkitektföretaget Lugnet Arkitektur AB. Företagens verksamheter överlappar och går i varandra i såväl tidiga skeden som vid genomförande av byggprojekt. Något som både gynnar kvaliteten på vårt arbetssätt och gagnar våra respektive produkter.

Vi är väl förtrogna med våra kunders behov och strävar efter att maximera potentialen i varje byggnad, oavsett om det handlar om funktionalitet, estetik eller ekonomi. Vi är partner från första skiss till det slutgiltiga färdigställandet av byggnaden.

Byggsamordnare Sverige AB är ett bygg- och projektledningsföretag med över 30 års erfarenhet av kundanpassade byggprocesser. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning och mycket mer.